اعضای هیئت مدیره

nor
دکتر حسن قلی نژاد عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
مجید-شایسته
مهندس مجید شایسته نایب رئیس هیئت مدیره
DSC_4120
مهندس محمد بهزاد رئیس هیئت مدیره
Optimized-AliMoradian
مهندس محمدمهدی علیمرادیان عضو هیئت مدیره
asadollah-kia
مهندس اسدالله اصغری کیا عضو هیئت مدیره
مهندس بهزاد نادعلیان عضو هیئت مدیره
فضل-الله-امیر-لیراوی
مهندس فضل الله امیرلیراوی عضو هیئت مدیره