اعضای هیئت مدیره

2عکس دکتر منصور سعیدی
دکتر منصور سعیدی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
فضل-الله-امیر-لیراوی
مهندس فضل الله امیرلیراوی نایب رئیس هیئت مدیره
مجید-شایسته
مهندس مجید شایسته رئیس هیئت مدیره
عفت-ایزدخواه-کرمانی
مهندس عفت ایزدخواه کرمانی عضو هیئت مدیره
asadollah-kia
مهندس اسدلله کیا عضو هیئت مدیره
مهندس بهزاد نادعلیان عضو هیئت مدیره
bakhshi
مهندس علی بخشی عضو هیئت مدیره