پروژه ها

0
پروژه

پروژه های انجام شده

 

واحد

موضوع پروژه

وضعيت

پيمانكاران

نقش صانير

آبفا

پروژه مشاوره آبياري حمص – حما

Finished

مشاور يکم

General Contractor

آبفا

الحاقيه شماره ۲ قرارداد – انجام عمليات ژئوتكنيك

Finished

مشاور يکم

General Contractor

انتقال

توسعه پست هاي ۲۳۰ كيلو ولت شهدي،‌ گندر و بهيردار

Finished

ترانس پست پارس ، KABEW (محلي)

General Contractor

انتقال

پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار

Active

فولمن – U.C.C

General Contractor

انتقال

پروژه خط ۲۲۰ كيلو ولت دادو _ خوزدار

Finished

آونگان – Mecons

General Contractor

انتقال

مطالعات طراحي خط و پست سوم

Finished

 

General Contractor

آبفا

سيستم تامين و انتقال آب در Niabt Jabal Akdor دراستان Nizwa

Active

آرون آب

General Contractor

انتقال

پروژه خط و پست سوم ارمنستان

Active

مشانير

General Contractor

انتقال

پروژه خط و پست گوادر (فاز يك)

Active

فولمن –

General Contractor

انتقال

پروژه خط و پست گوادر (فاز دو )

Active

  

توزیع

برق رساني به مناطق روستايي سريلانكا

Active

مبنا بهينه سازان نيرو

General Contractor

تولید

طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق

Finished

مشارکت صانیر و عامران افق

General Contractor

تجارت نیرو

قرارداد خريد ۵۶۲۵۰۰۰۰۰۰ کيلووات ساعت برق از بالکان آباد ترکمنستان به گنبد ايران – ۱۰ ساله- و فروش آن به توانير

Finished

وزارت انرژي ترکمنستان

General Contractor

تجارت نیرو

قرارداد خريد ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ کيلووات ساعت برق از سرخس ترکمنستان به سرخس ايران – ۱۰ ساله- و فروش آن به توانير

Finished

وزارت انرژي ترکمنستان

General Contractor

تجارت نیرو

قرارداد خريد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کيلووات ساعت برق از مرو ترکمنستان به مشهد ايران – ۱۰ ساله- و فروش آن به توانير

Finished

وزارت انرژي ترکمنستان

General Contractor

آبفا

پروژه آبياري اراضي قوت

Finished

بازرگاني نظرزاده-پلي اتيلن سمنان-مانا صنعت بهين

General Contractor

آبفا

تامين و نصب و راه اندازي تجهيزات مکانيکي و الکتريکي واحد شماره ۲ تصفيه خانه فرات – ايستگاه کلرزني

Finished

شفاب

General Contractor

آبفا

طراحي و تامين تجهيزات الکترومکانيکال و هيدرومکانيکال تلمبه خانه و عمليات ساختماني منطقه تادف و الباب – حلب

Finished

شيمبار

General Contractor

آبفا

مطالعات ايجاد مخازن ذخيره آب در قسمت غربي دشت الغاب

Finished

مشاور يکم

General Contractor

آبفا

احداث تونل به منظور آبياري دشتهاي جنوب حلب

Finished

سابير بين الملل

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۷۵۰ تن سودسوزآور

Finished

شركت چيني

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب تصفيه خانه آب شهر بانس

Finished

مشاور يکم-ارمند آب

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب تصفيه خانه آب شهر گوانتا

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

تامين تجهيزات جهت ايستگاه پمپاژ شهر کاماگوي

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

تامين تجهيزات جهت ايستگاه پمپاژ شهر لاس توناس

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب تصفيه خانه آب شهر خسوس منندز

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب سيستم هاي قابل حمل و کامپکت جهت تصفيه آب

Finished

مشاور يکم-ارمند آب

General Contractor

انتقال

طراحي و ساخت خط ۲۲۵کيلو ولت و پستهاي Tobene-Touba-Kaolack

Finished

قدس نيرو-فولمن-نصب نيرو

General Contractor

انتقال

مشاوره ۲۵ پست کشور سوريه

Finished

قدس نيرو

General Contractor

تجارت تجهیزات

۲۰۰۰ PCS,416 VOLT OUTDOOR 25 KVAR and 40 Units 11KV & 33 KV ۵MVAR Capacitor Banks

Finished

پانير

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب تصفيه خانه آب شهر لامايا

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

طراحي، تامين تجهيزات و نظارت بر نصب تصفيه خانه آب شهر پالماسوريانو

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

تامين تجهيزات جهت ايستگاه پمپاژ شهر هاوانا

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

آبفا

تامين تجهيزات جهت ايستگاه پمپاژ شهر هولگوين

Finished

ارمند آب-مشاور يکم

General Contractor

انتقال

پروژه خط و پست جمهوري آذربايجان

Finished

ساپتا-آزنکو-مشانير-گلوبوس-اهواز فانوس-نارد-آميكو-هپکو-بوتا تريدينگ-يراق آوران پويا-سيم نور پويا-آيروس نيرو -اينتر انرژي-پارس ساختار

General Contractor

تجارت تجهیزات

تعميراتو ترانس ۳۰۰مگا ولت آمپر

Finished

رسانه

General Contractor

آبفا

پروژه بهينه سازي سدهاي آپاران و خالاور

Finished

سابير بين الملل

General Contractor

آبفا

بازسازي و بهره برداري از آبهاي زيرزميني منطقه قراقالپاقستان

Finished

سابير بين الملل

General Contractor

آبفا

مطالعات زيست محيطي پروژه آبياري حمص و حماء

Finished

مشاور يکم

General Contractor

آبفا

پروژه امکان سنجي اقتصادي فني درياچه قطنيه کوچک

Finished

مشاور يکم

General Contractor

آبفا

مطالعات تنظيم جريان آب رودخانه الکبير شمالي

Finished

مشاور يکم

General Contractor

انتقال

پروژه کليد خانه ۲۲۰ کيلو ولت پست آگاراک

Finished

ساپتا

General Contractor

انتقال

احداث خط انتقال آستاراي آذربايجان درقبال خريد برق

Finished

آذرانرژي(محلي)

General Contractor

انتقال

تامين و راه اندازي تجهيزات PLC پست بالکان آباد

Finished

موج نيرو-ساپتا

General Contractor

انتقال

طراحي ، مهندسي ، تامين تجهيزات و نظارت بر ساخت ۶ پست برق ۶۶/۲۰ کيلو ولت

Finished

فولمن

General Contractor

انتقال

مشاوره خط انتقال برق ۶۶ کيلو ولت

Finished

مشانير

General Contractor

انتقال

اعزام ۲ نفر متخصص جهت بهبود مهندسي پستها و خطوط نيرو

Finished

صانير

General Contractor

انتقال

احداث پست ۲۰ کيلو ولت کامپکت

Finished

پارس تابلو

General Contractor

انتقال

طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و نظارت بر ساخت يک پست برق السين

Finished

ساپتا

General Contractor

انتقال

طراحي ، مهندسي، تامين تجهيزات و نظارت بر ساخت يک پست برق البيضاء

Finished

ساپتا

General Contractor

انتقال

ايستگاه پست کارخانه نورد و آهن جود

Finished

توليد ملزومات برقي(TMB)

General Contractor

انتقال

اجرا خط ۲۲۵ کيلو ولت و پست ۲۲۵/۱۳۲ کيلو ولت

Finished

برق منطقه اي غرب

General Contractor

انتقال

طراحي ، مهندسي ، تامين تجهيزات و نظارت بر ساخت دو دستگاه پست موبايل

Finished

ساپتا-ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۵ ست فيوز کات اوت ۳۳ کيلو ولت

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۵۰۰ عدد مقره اتکايي ۳۳ کيلوولت

Finished

مقره سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۰۰۰۰ عدد مقره بشقابي

Finished

مقره سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰ ست کات اوت فيوز ۱۱ کيلو ولت

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵ کيلومتر کابل XLPE 11 کيلوولت

Finished

کابل البرز

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۱۴ عدد باطري نيروگاه وروتان

Finished

ساپتا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۰ تن هادي آلومينيومي

Finished

آلومتک

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۶ دستگاه ترانس ۱۰۰ کيلو ولت

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تجهيزات خط انتقال انرژِي (کابل و تابلو ۲۰ کيلوولت)

Finished

نيرو تابلو-کابل البرز-شاهين مفصل

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۳ دستگاه ديزل ژنراتور

Finished

موتور سازان تبريز

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين تجهيزات انرژي کمپکت و سيستم اندازه گيري ديجيتال

Finished

رانين

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۵ دستگاه ترانس ولتاژ جريان

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۸۸۰ واحد سلول خشک باطري

Finished

باتري سازي نيرو

General Contractor

تجارت تجهیزات

GPS 8450Nتأمين ۶۰ تن گرانول

Finished

گرانول قزوين

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين کاغذ جهت پروژه انرژي کمپکت

Finished

صانير

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۱۷ دستگاه کليد قدرت۱۴۵ و ۲۴۵ کيلو ولت

Finished

پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين سيم هوايي

Finished

صانير

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۳۰ دستگاه کليد ۳۶ کيلو ولت

Finished

پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۲۸ دستگاه سکسيونر ۱۱۰ کيلو ولت

Finished

پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۴۲۸ دستگاه الکتروموتور

Finished

جمکو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۲ دستگاه ديزل ژنراتور

Finished

فارس ديزل

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين ۶۰ کيلومتر انواع کابل فشار متوسط

Finished

کابل البرز

General Contractor

تجارت تجهیزات

تأمين کابل فشار متوسط ( ۵ کيلو متر سايز ۳۰*۲۴۰ – ۲۵% افزايشي )

Finished

کابل البرز

General Contractor

تجارت تجهیزات

plc -تامين تجهيزات پست شادليق

Finished

برق منطقه اي خراسان

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۲۰۰ واحد اتصالات و سرکابل

Finished

پارس جلفا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين۷۰۵۲ کيلوگرم ورق مسي

Finished

مس لاله زار

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۱۰۰۰ عدد چراغ روشنايي

Finished

صنايع روشنايي جهان نور

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين نازل جهت نيروگاه آبادان

Finished

تعميرات نيروگاهي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين۱۰ ست پانل حفاظت براي پست شادليق

Finished

آتاتکنيک

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱ دستگاه ترانس پست شادليق

Finished

برق منطقه اي خراسان

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين يک دستگاه کنتور ديجيتالي پست شادليق

Finished

پاد رعد

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵ دستگاه ترانس ولتاژ جهت پست شادليق

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۷۵۰ عدد لوازم سر کابل

Finished

پارس جلفا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين يك ست كليد ۳۶ کيلو ولت

Finished

پارس تابلو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۲۰۰ عدد لوازم LV و کنترل روشنايي

Finished

بهين تجربه

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين لوازم سر کابل ۱۶۶۰ عدد

Finished

پارس جلفا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۸۵۰ عدد سر کابلهاي مسي Thermocontractable coupling

Finished

پارس جلفا-تکنو جم

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين فيلتر F9 و براش جهت نيروگاه آبادان

Finished

تعميرات نيروگاهي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۴۵ ست کليدهاي قدرت ۳۶و۱۴۵و۲۴۵ کيلوولت سري دوم

Finished

پارس تابلو-پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۶۰ دستگاه ترانس جريان و ترانس ولتاژ ۱۴۵ کيلو ولت سري دوم

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين تابلوهاي حفاظتي و مارشالينگ کيوسک- پست کپه داغ

Finished

ترانس پست پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

۲۵% قرارداد خريد تابلوهاي حفاظت پست كپه داغ

Finished

ترانس پست پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۶۷ برقگير با ولتاژ نامي ۹۰ کيلو ولت – پست کپه داغ

Finished

برق گير پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين کليد و سکسيونر ۱۴۵ کيلو ولت – پست کپه داغ

Finished

پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۰ دستگاه انواع ترانسفورماتورهاي جريان ۱۴۵ کيلو ولت- پست کپه داغ

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۱۰۴ قطعه فيلتر F6 جهت نيروگاه آبادان

Finished

ديلمان فيلتر

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۵۰۰ عدد سركابل و مفصل

Finished

پارس جلفا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۶۰۰ تن سود سوزآور

Finished

کلر پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰ دستگاه کامپيوتر و ۵۰ دستگاه پرينتر

Finished

بهساز

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۸۰ تن گرانول كامپاند PVC

Finished

گرانول قزوين

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۷۵۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۸۷۵۰ دستگاه کنتور تکفاز ۲۵ درصد افزايشي

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۴۰۰ ترانسفورماتور۱۰۰ کيلو ولت آمپر با لوازم يدکي

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰ کيلو ولت آمپر افزايشي

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۴۰ دستگاه ديژنکتور ۱۶ کيلو ولت آمپر

Finished

تهران پادنا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ دستگاه ترانسفورماتور ۴۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۲۹ دستگاه ترانسفورماتور ۴۰۰ کيلو ولت آمپر افزايشي

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تعمير ۴ دستگاه ترانسفورماتور قدرت

Finished

رسانه

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۳۰۰۰ متر لوله چدني و اتصالات

Finished

لوله و ماشين سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۲۹ دستگاه ترانسفورماتور توزيع ۶۳۰ کيلو ولت آمپر افزايشي

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۱ دستگاه ترانسفورماتور توزيع

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۷۵ دستگاه ترانسفورماتور توزيع ۲۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ دستگاه ترانس توزيع ۶۳۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين مقره هاي خط ۶۶ کيلو ولت عين الزرقا

Finished

مقره سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲ دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۳۰ مگا ولت آمپر و قطعات يدکي

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين اعزام ۹ نفر متخصص

Finished

مشانير

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵۰ دستگاه ترانس توزيع

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵۰ دستگاه ترانس توزيع ۱۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

افزايش ۲۵ درصد به قرارداد اصلي جهت تامين ۳۷دستگاه ترانس توزيع ۱۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳ دستگاه ترانس توزيع ۱۶۰۰کيلو ولت آمپر و ۳ دستگاه ترانس توزيع ۲۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين قطعات يدکي کنتورهاي تکفاز

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تعمير و راه اندازي ترانسفورماتور قدرت ۱۴ مگاولت آمپر کود سازي حمص

Finished

رسانه

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

۱۲۵۰۰دستگاه کنتور برق سوريه

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

پروژه مطالعاتي بازار برق کشور سوريه

Finished

مسينان

General Contractor

تجارت تجهیزات

آموزش کارشناسان اداره برق سوريه

Finished

دانشکده صنعت آب و برق

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۰۰۰ تن سود سوز آور

Finished

کلر پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ تن سود سوز آور – ۲۵% افزايشي

Finished

کلر پارس

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۸۹ تن درزگير

Finished

پلي گام

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۴۵ عدد شير آلات جهت پروژه عفرين

Finished

شير آلات صنعتي

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۷۰۰۰ عدد مقره بشقابي و اتکايي ۳۳ کيلوولت

Finished

مقره سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۴۰۰ عدد مقره بشقابي و اتکايي ۳۳ کيلوولت افزايشي

Finished

مقره سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۷۵ کات اوت فيوز ۱۵ کيلوولت

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۰۰ عدد کات اوت فيوز ۱۵ کيلو ولت

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۷۰۰۰ دستگاه ترانس جريان (L.V)

Finished

مگ الکتريک

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۴۰۰ دستگاه ترانس – ۲۵% افزايشي

Finished

مگ الکتريک

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۱۷ عدد فيوز کات اوت ۳۳ کيلو ولت و AMSP 100

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۷۶۰۰ دستگاه ترانس جريان

Finished

مگ الکتريک

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۴۰ عدد کات اوت فيوز و ۲۷/۳۴٫۵ کيلوولت و ۶۹۰ عدد کات اوت فيوز ۷٫۵/۱۵ کيلو ولت

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

بانک خازن يک ست

Finished

پانير

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين يک دستگاه ترانسفورماتور ۳۳٫۱ کيلو ولت ۱۰۰۰کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور لبنان

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۲۵۰۰ دستگاه کنتور – ۲۵% افزايشي

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰۰دستگاه کات اوت فيوز و ۲۳۰۰ عدد فيوز

Finished

دالمن

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۰۸۳ عدد انواع ترانسفورماتور از ۵۰ تا ۱۰۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين کابل روکش دار فشار ضعيف

Finished

کابل البرز

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۸۵۰۰۰ انواع کنتور برق

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۷۵۰ دستگاه ترانسفورماتور توزيع

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۹۲ دستگاه ترانس

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۸ نوع سيم هوائي آلومينيومي و مسي

Finished

کابل سيمکات

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۷۰ دستگاه ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰۰ کيلو متر هادي آلومينيومي

Finished

کابل سيمکات

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۳۰ کيلو متر کابل تلفني هوائي مهاردار

Finished

کابل رفسنجان

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۵ دستگاه ترانس توزيع

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۲۰ دستگاه ترانس توزيع

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت نیرو

قرارداد خريد ۲۷۶۰۰۰۰۰ کيلو وات ساعت برق از کشور ترکمنستان و فروش به توانير

Finished

وزارت انرژي ترکمنستان

General Contractor

تجارت نیرو

پروژه خريد ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ کيلو وات ساعت برق از کشور ترکمنستان و فروش به توانير

Finished

وزارت انرژي ترکمنستان

General Contractor

تجارت نیرو

قرارداد فروش برق ۸۷۶۰۰۰ مگاوات ساعت (۲ به کشور عراق ساله)

Finished

توانير

General Contractor

توزیع

مشاوره توزيع برق شهر المکلا

Finished

صانير

General Contractor

تولید

احداث نيروگاه بادي

Finished

مشانير-ENC VANADZOR(محلي)-مشارکت صبانيرو هيربدان-Geo Risk-SOLARIN-Vardan(محلي)

General Contractor

انتقال

متمم قرارداد کليد خانه ۲۲۰ کيلو ولت پست آگاراک

Finished

ساپتا

General Contractor

انتقال

احداث خط انتقال ۲۲۰ و ۱۱۰ کيلو ولت و توسعه پست هاي مربوط در آگاراک و شينوهر (از محل خريد برق)

Finished

ENC(محلي)-ساپتا-مشانير-اهواز فانوس-انرژي شمال غرب

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۶ دستگاه كليد قدرت و ۲۶ دستگاه سكسيونر قدرت و لوازم جانبي

Finished

پارس سوئيچ

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۸دستگاه سكسيونر پانتوگراف بدون تيغه

Finished

مهرتوان گسيل

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين تابلوهاي حفاظت و کنترل ۱۰ و ۳۵ کيلو ولت

Finished

جابون

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۲ دستگاه ترانس جريان و ۹ دستگاه ترانس ولتاژ (تامين ترانسفورماتور جريان و ولتاژ ۱۱۰ و ۳۵ کيلو ولت)

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

تجارت تجهیزات

خريد ۸۰۰۰ قطعه بالاست (روشنايي) تامين بالاست لامپ هاي ۱۲۵، ۲۵۰، ۴۰۰ وات روشنايي خياباني

Finished

صنايع روشنايي جهان نور

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۴۲ كيلومتر كابل و ۵ تن هادي هاي مسي

Finished

کابل ابهر

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۵۰۰۰ قطعه چراغ خياباني و لامپ

Finished

صنايع روشنايي جهان نور

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۹۰۰ عدد سركابل و مفصل

Finished

 

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۲ KM كابل فشار متوسط

Finished

سيم و كابل يزد

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامین ۳۵۱۲ قطعه بالاست و ۳۷۰۰ قطعه لامپ و چراغ خیابانی

Finished

جهان نور

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين برجهاي انتقال نيرو ۶۶ کيلو ولت عين الزرقا

Finished

فراساز

General Contractor

نفت و گاز

احداث خط انتقال گاز از مگري تا كاجاران در كشور ارمنستان

Finished

مشانير-اروندان-لوله سازي صفا-نياشيمي-فن آوران انرژي پارت-گداختار-فن آوران و انديشه سازان خرد-مارو صنعت-صنعت كارسازان تفتان-فولاد تانتال

General Contractor

آبفا

طرح آبرساني شهر طرطوس جريد الاناز

Finished

ارمند آب

General Contractor

انتقال

طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و نظارت بر ساخت يک پست برق ۲۳۰ کيلو ولت جبله

Finished

ساپتا

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۵۰ ست ترانسفورماتور توزيع

Finished

توس نيرو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ کيلومتر دکل خط انتقال ۶۶ کيلو ولت

Finished

آونگان

General Contractor

تجارت تجهیزات

تعمير ۵ دستگاه ترانس توزيع

Finished

ايران ترانسفو-رسانه-MR

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ دستگاه ترانسفورماتور ۶۳۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۵۰۰ دستگاه ترانسفورماتور توزيع ۴۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۲۵ دستگاه ترانس ۴۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز

Finished

کنتور سازي ايران

General Contractor

تجارت تجهیزات

تعمير قطعات يدکي داغ توربين مربوط به نيروگاه هاي تيم و سويديه

Finished

قطعات توربين شهريار

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵۰۰ ترانس توزيع ۱۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰۰ دستگاه ترانس توزيع ۲۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۲۰۰ کيلو متر برج فولادي جهت خطوط انتقال ۶۶ کيلوولت

Finished

آونگان

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۰۰۰ دستگاه ترانس ۴۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۸۰۰ دستگاه ترانس توزيع ۲۰۰ کيلو ولت آمپر

Finished

ايران ترانسفو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۱۵۲ دستگاه تابلوي ۲۰ کيلو ولت با لوازم يدکي

Finished

پارس تابلو

General Contractor

تجارت تجهیزات

تامين ۳۰ دستگاه ترانس ولتاژ و ۲۲۵ دستگاه ترانس جريان

Finished

نيرو ترانس

General Contractor

انتقال

تامين ۲۱ دستگاه برق گير و ۱۵ عدد ترانسفورماتور جريان ولتاژ

Finished

نيروترانس

General Contractor

نفت و گاز

تعويض مخازن تحت فشار پالايشگاه بانياس

Finished

 

General Contractor

آبفا

طراحي و اجراي پروژه آبرساني ناحيه Damongo

Finished

  

توليد

تعمیر و نگهداری واحد يك و دو نیروگاه الصدر

Finished

  

انتقال

خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان

Active

  

تولید

احداث نیروگاه گازی ديبيس عراق

Active

  

توزيع

احداث خط انتقال برق تك مداره ۲۰ كيلو ولت از پست ۱۱۰/۲۰كيلو ولت در شهر مزار شريف افغانستان

Active

  

انتقال

پروژه تامین و احداث خطوط انتقال ۵۰۰ کیلوولت دومداره و ۲۲۰ کیلوولت تک مداره Shikarpur

Active

  

انتقال

پروژه ۴ پست موبايل در كردستان عراق

Active

  

انتقال

تامین تجهیزات پست ۱۱۰/۶٫۳ کیلوولت گاری کاریز ترکمنستان

Finished

  

توليد

نيروگاه بخار ۱۲ مگاواتي ميسان عراق

Active

  

توزيع

برق رسانی به کارخانه شکر ولکایت اتیوپی

Active

  

انتقال

پروژه احداث ۶ ایستگاه پست موبایل ۱۳۲/۱۱ و ۳۳/۱۱ کیلوولت در اربيل

Active

  

توزيع

پروژه هاي تامين ترانس برق و تجهيزات الكتريكي سوريه

Active

  

توزيع

پروژه هاي تامين ترانس برق و تجهيزات الكتريكي سوريه

Active

  

انتقال نیرو

ساخت، تست، تامین و حمل مقره های شیشه ای برای خطوط ۴۰۰ و ۱۳۲ کیلوولت عراق

فعال

(پیگیری گشایش LC)

  

توزیع

تامين سه دستگاه پست كيوسكي

Active

  

نفت و گاز

تامین سینیهای برج تقطیر پالایشگاه بانیاس سوریه

Active

  

توزیع

تامین کنتور سه فاز دیجیتال

Finished

  

توليد

نیروگاه بادی ۱۵۰ مگاواتی

Canceled

  

آبفا

طراحی و ساخت تصفیه خانه آب بخارا

Active

  

انتقال

احداث پست ۲۲۰/۳۳کیلوولت و توسعه دو پست ۱۰مگاوولت آمپر

Active

  
طراحي و تامين تجهيزات الکترومکانيکال و هيدرومکانيکال تلمبه خانه و عمليات ساختماني منطقه تادف و الباب – حلب

طراحي و تامين تجهيزات الکترومکانيکال و هيدرومکانيکال تلمبه خانه و عمليات ساختماني منطقه تادف و الباب – حلب

پروژه احداث ۶ ایستگاه پست موبایل ۱۳۲/۱۱ و ۳۳/۱۱ کیلوولت در اربيل

پروژه احداث ۶ ایستگاه پست موبایل ۱۳۲/۱۱ و ۳۳/۱۱ کیلوولت در اربيل

خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان

خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان

برق رساني به مناطق روستايي سريلانكا

برق رساني به مناطق روستايي سريلانكا

پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار

پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار

طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق

طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق

احداث نیروگاه گازی ديبيس عراق

احداث نیروگاه گازی ديبيس عراق

نيروگاه بخار ۱۲ مگاواتي ميسان عراق

نيروگاه بخار ۱۲ مگاواتي ميسان عراق