انتقال نیرو

توسعه سریع تکنولوژی جهانی منجر به ظهور صنعت برق به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصاد شده است. تکنولوژی انتقال برق، شریان صنعت برق می باشد. توزیع برق نیز به عنوان “کشتی برق رسان الکتریکی” برای مصرف کنندگانی که تقاضای کارایی بیشتر به لحاظ عملکرد مداوم، قابلیت اطمینان و کیفیت عرضه برق را دارند، در نظر گرفته می شود . این جایی است که شرکت صانیر در آن می درخشد. واحد مستقل انتقال و توزیع در صانیر به شدت متعهد به کیفیت، دقت و قابلیت اطمینان خدمات خود می باشد.

انتقال و توزیع برق

شتاب گرفتن توسعه فناوری به پیدایش صنعت برق به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصاد منجر شده است. تکنولوژی انتقال برق شریان صنعت برق می‌باشد.

اجزای انتقال قدرت در خطوط انتقال و پستها شامل کابل ، برج و یراق آلات فلزی(مانند کلمپ ها و گوی های هشدار دهنده)، مقره ها، OPGW، ترانسفورماتور قدرت و تجهیزات HV، LV، MV می باشد. این تجهیزات برای فن آوری انتقال نیرو مورد نیاز است که به منظور انتقال انرژی از مراکز تولید به مصرف کنندگان، مانند کارخانه ها، ادارات، و یا خانه ها به کار گرفته می‌شود.

توزیع نیرو

توزیع برق به عنوان “رگهای برقرسانی” به مصرف کنندگان که خواستار عملکرد بهتر در زمینه برقرسانی مستمر و بدون قطعی، قابلیت اطمینان و کیفیت عرضه برق می‌باشند، مورد توجه است. این زمینه ایست که صانیر در آن میدرخشد. واحد مستقل توزیع در صانیر به طور جدی و به دقت، کیفیت و قابلیت اطمینان خدمات و تجهیزات تامین شده توسط خود متعهد است.