تولید نیرو

انرژی و نیرو

تولید برق

نیروی برق از دیگر شکل های انرژی از طریق فرآیند تولید انرژی ایجاد می شود. تحویل الکتریسیته به مشتری (مصرف کننده) اولین فرایند ارائه سرویس برقرسانی می‌باشد. فرآیندهای دیگر، مانند انتقال توان الکتریکی و توزیع الکتریسیته ، به طور معمول توسط صنعت برق انجام می پذیرد.

برق اغلب در یک نیروگاه برق توسط ژنراتور الکترو مکانیکی که توسط موتورهای حرارتی با سوخت احتراق مواد شیمیایی و یا شکافت هسته ای و یا حتی گونه های دیگر مانند انرژی جنبشی آب جاری (نیروگاههای برقابی) و باد (مزارع بادی) بحرک در می‌آید، تولید می شود. تکنولوژی های دیگری مانند سلولهای خورشیدی و انرژی زمین گرمایی نیز می تواند برای تولید برق استفاده شود. واحد مستقل تولید نیرو از ساختار ماتریسی برای ارتقاء قابلیت اطمینان و کیفیت خدمات خود بهره می برد که شامل یک هسته دائمی از افراد باصلاحیت و حرفه ای است که ظرفیت به کارگیری 10000 نفر ساعت خدمات مهندسی در سال را دارد .همچنین، با بکارگیری روابط سازمانی خارجی خود با شرکت های با تجربه در داخل و خارج از ایران، واحد مستقل تولید نیرو در سرمایه گذاری مشترک در بسیاری از پروژه های نیروگاهی از انواع مختلف شرکت خواهد کرد. ساختار اداری واحد مستقل تولید نیرو شامل دو بخش مستقل است که مذاکرات و مناقصات نامیده می شود.

بخش مذاکرات، از یک تیم با تجربه در هر دو امور فنی و حقوقی برای نظارت و پیگیری فعالیت های در حال انجام در زمینه نیروگاه در بازارهای جهانی تشکیل شده است. این بخش با بهره گیری از روابط برجسته از طریق دفاتر محلی در کشورهای مختلف، از شرکت های محلی کوچکتر با زمینه کاری خدمات تجاری به منظور توسعه فعالیت های خود در خارج از کشور استفاده می نماید. در بخش مناقصات، یک تیم با تجربه متشکل از مهندسین مجرب آماده سازی و تهیه پیشنهادات فنی برای مناقصات مرتبط با نیروگاه را بر عهده دارند.

دپارتمان مهندسی (گروه مهندسی)

ساختار مهندسی این واحد در هشت رشته شامل فرایند، مکانیک، لوله کشی، برق، ابزار دقیق و کنترل، ساختمانی و نقشه کشی تشکیل شده است.