احداث نیروگاه گازی ديبيس عراق

  • کشور: عراق
  • بخش: نیرو
  • توع : تولید نیرو
  • قیمت پروژه: 72,000,000 $
  • توضیحات : احداث نیروگاه گازی ديبيس عراق