برق رساني به مناطق روستايي سريلانكا

  • کشور: سریلانکا
  • بخش: نیرو
  • نوع: برق رسانی
  • قیمت پروژه: 106,500,000 $
  • توضیحات : برق رساني به مناطق روستايي سريلانكا