نيروگاه بخار ۱۲ مگاواتي ميسان عراق

  • کشور: عراق
  • بخش: نیرو
  • نوع: تولید نیرو
  • قیمت پروژه: 13,918,574 $
  • توضیحات : نيروگاه بخار ۱۲ مگاواتي ميسان عراق