پروژه احداث ۶ ایستگاه پست موبایل ۱۳۲/۱۱ و ۳۳/۱۱ کیلوولت در اربيل

  • کشور: کردستان عراق
  • بخش: نیرو
  • نوع: ایستگاه پست موبایل
  • قیمت پروژه: 7.142.782 $
  • توضیحات :پروژه احداث ۶ ایستگاه پست موبایل ۱۳۲/۱۱ و ۳۳/۱۱ کیلوولت در اربيل