پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار

  • کشور: پاکستان
  • بخش: نیرو
  • نوع: انتقال نیرو
  • قیمت پروژه: 46,000,359.25 $
  • توضیحات : پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار