آب و فاضلاب (آبفا)

شرکت صانیر فعالیت خود را بعنوان شرکت صادر کننده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی با توجه به استاندارد سازی و بومی سازی صادرات تجهیزات خدمات در صنایع آب از کشور ایران به بازارهای هدف آغاز نمود. این شرکت به پشتوانه تخصص فنی و دانش بروز شرکت های عضو خود که در نوع خود در میان بهترین شرکت های خاورمیانه قرار دارند، خود را بعنوان یک پیمانکار عمومی قابل اعتماد بین المللی در عرصه پروژه های آب و فاضلاب شامل سدها، نیروگاه های برق آبی، سیستم های آبیاری کشاورزی، تصفیه خانه و خطوط انتقال در حوزه کشورهای CIS، آسیای مرکزی، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی معرفی نموده است.