بازدید معاون اجرایی شرکت صانیر از پروژه خط، پست و توزیع شهر قلعه نو افغانستان

بازدید معاون اجرایی شرکت صانیر از پروژه خط، پست و توزیع شهر قلعه نو افغانستان

فریبرز مرادی معاون اجرایی شرکت صانیر برای بازدید از پروژه خط، پست و توزیع شهر به افغانستان سفر کرد. طی این سفر چارچوب صورت وضعیت با نمایندگان شرکت ” افغانستان برشنا” نهایی شد و مذاکراتی برای یافتن مسیر مناسب برای استرداد جرائم کسر شده پروژه صورت پذیرفت. همچنین در جلسه جداگانه ای مشاور وزیر انرژی افغانستان، ضمن آشنایی با شرکت صانیر ابراز امیدواری کرد طی تفاهم نامه با شرکت های محلی که امکان دریافت پروژه و ضمانتنامه بانکی را دارند ، شاهد فعالیت بیشتر صانیر در کشور افغانستان باشیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.