برگزاری جلسات اقتصادی با مقامات بانکهای عراقی

برگزاری جلسات اقتصادی با مقامات بانکهای عراقی

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، در حاشیه چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق در دی ماه جلسات اقتصادی متعددی با بانکهای عراق منجمله بانک التحاد برگزار و در جهت توسعه فعالیت ها بحث و تبادل نظر شد.

#hpr
#sunigroup
#mansur_saeedi
#iran
#iraq
#economy

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.