حمل راکتورهای پروژه پست نوراوان ارمنستان

حمل راکتورهای پروژه پست نوراوان ارمنستان

 

شرکت صانیر به عنوان پیشرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات تولید کنندگان ایرانی به کشورهای همسایه و افریقا، برای اولین بار در تاریخ شرکت ایران ترانسفو و پس از مذاکرات متعدد فنی با کارفرمای ارمنی، موفق به صادرات دوازده دستگاه راکتورهای 50، 20 و 0.5 مگاوار شرکت ایران ترانسفو به کشور ارمنستان جهت نصب در پست نواراوان شده است.

 

امید است شرکت صانیر با حضور بیشتر در بازارهای هدف و اخذ پروژه های جدید زیرساختی حوزه آب، برق و انرژی، بتواند رسالت ملی خود را در تامین تجهیزات این پروژه ها از تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید، به بهترین نحو ایفاء نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.