دکتر حسن قلی نژاد به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صانیر منصوب شد

دکتر حسن قلی نژاد به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صانیر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر در جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/10/24 کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه دکتر حسن قلی نژاد را به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند.

 

سایر اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی به شرح ذیل تعیین و ابقاء گردید:

آقای محمد بهزاد، به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای مجید شایسته، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حسن قلی نژاد، به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آقای فضل اله امیرلیراوی، به سمت عضو هیئت مدیره

آقای بهزاد نادعلیان، به سمت عضو هیئت مدیره

آقای محمدمهدی علیمرادیان، به سمت عضو هیئت مدیره

آقای اسدالله اصغری کیا، به سمت عضو هیئت مدیره

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.