محمد بهزاد رئیس هیئت مدیره شرکت صانیر شد

محمد بهزاد رئیس هیئت مدیره شرکت صانیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، جلسه هیئت مدیره در مورخ 1402/08/09 در محل شرکت صانیر برگزار گردید که در جلسه فوق به اتفاق آراء محمد بهزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید شایسته به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.