محمد بهزاد سرپرست شرکت صانیر شد

محمد بهزاد سرپرست شرکت صانیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر در جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/09/21 با استعفای منصور سعیدی از سمت مدیر عاملی شرکت صانیر موافقت و هیئت مدیره ضمن تشکر از تلاشها و زحمات ایشان در طی دوره 4 ساله، محمد بهزاد رئیس هیات مدیره را تا تعیین مدیرعامل جدید به سمت سرپرست شرکت صانیر منصوب نمود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.