موفقیت شرکت صانیر در اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21502

موفقیت شرکت صانیر در اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21502

شرکت صانیر با توجه به پروژه محور بودن و با هدف عمل به تکالیف و رسالت خود در ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان در این دوره از ممیزی سیستم­های مدیریت یکپارچه، افزون بر ابقای اعتبار گواهینامه­های   IMSشامل استانداردهای 9001   ، 14001   و 45001    برای نخستین بار موفق به اخذ گواهینامه استاندارد21502 ISO  در مدیریت پروژه گردید.

 

استاندارد21502 ISO  راهنمائی بر مفاهیم و روشهای مهم مدیریت پروژه را فراهم می کند و بر خروجی مطلوب یک پروژه موفق تاثیرگذار است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.