MohammadReza Bayat

فهرست مطالب

MohammadReza Bayat

اخبار صانیر

43 سال انقلاب و جشن پیروزی

43 سال پیش در چنین روزهایی، سرزمین کهن سالمان ایران با تمدنی چند هزار ساله ، شاهد یکی از مردمی ترین انقلاب های نادر جهانی

<<
اخبار صانیر

سال نو میلادی مبارک باد

  شرکت صانیر سالی پر از برکت، سلامتی و آرامش و به دور از ویروس کرونا برای مردم سراسر دنیا آرزومند است.

<<