MohammadReza Bayat

فهرست مطالب

MohammadReza Bayat

اخبار صانیر

دوسال گذشت …

  به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، دکتر منصور سعیدی مدیر عامل و عضو هیات مدیره به مناسبت دو سال حضور خود در شرکت صانیر،

<<
اخبار صانیر

43 سال انقلاب و جشن پیروزی

43 سال پیش در چنین روزهایی، سرزمین کهن سالمان ایران با تمدنی چند هزار ساله ، شاهد یکی از مردمی ترین انقلاب های نادر جهانی

<<