بررسی روند اجرایی پروژه خط سوم و پست نوراوان ارمنستان

بررسی روند اجرایی پروژه خط سوم و پست نوراوان ارمنستان

بررسی روند اجرایی پروژه خط سوم و پست نوراوان ارمنستان

 

در پی ماموریت هیات اعزامی #شرکت_صانیر برای بازدید از #پروژه_ارمنستان، جلسه ای در محل #شرکت_هایون ارمنستان با حضور #معاون_وزیر_مدیریت_منطقه ای و زیر ساخت های کشور ارمنستان و مدیر عامل شرکت هایون برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل #شرکت_صانیر در ابتدای جلسه هاکوپ واردانیان بر لزوم افزایش جبهه های کاری در دو بخش #خط_انتقال و #پست_نوراوان جهت تسریع در اتمام پروژه تاکید کرد. در ادامه چنین گفت: به دلیل اتمام پروژه نیروگاه 500 مگاواتی در کشور ارمنستان و ضمانت خرید طرف ارمنی در پروژه مذکور، خواستار اتمام پروژه حداکثر در ابتدای اکتبر سال 2021 هستیم.
در ادامه ضمن تشریح جبهه های کاری فعال پروژه توسط #منصور_سعیدی مدیر عامل شرکت صانیر، افزایش قابل توجه عملیات اجرایی و پیشرفت پروژه در فصل کاری جاری تشریح شد. پروسه طولانی اخذ تاییدیه صورت وضعیت های اجرایی از شرکت هایون و نیز عدم نهایی سازی بحث افزایش سهم فاینانس بانک توسعه صادرات ایران از 77% به 85%، امکان حداکثر سازی جبهه های کاری در پروژه را از این شرکت سلب نموده است. هاکوپ واردانیان گفت: بحث تاییدیه افزایش سهم فاینانس در حال طی مراحل پایانی در وزارتخانه مربوطه در کشور ارمنستان می باشد. همچنین موافقت خود را با پرداخت علی الحساب به شرکت صانیر طبق مکانیزم اجرا شده در سنوات گذشته اعلام و مقرر شد در این راستا شرکت های صانیر و هایون ضمن تنظیم و مبادله توافقنامه های مرتبط، مذاکرات لازم را با بانک توسعه صادرات ایران جهت تسریع در پرداخت مبالغ علی الحساب به انجام رسانند.
#سعیدی در ادامه اذعان داشت غلی رغم مشکلات فراوانی که به علت #ویروس_کرونا، معارضین حقیقی، عدم بازگشایی #مناطق_ممنوعه، عدم قطع درختان و مشکلات عدیده گمرکی وجود دارد این شرکت مصمم است پروژه را در زمانهای تعهد داده شده به اتمام برساند.
در پایان این جلسه بر تسریع اخذ علی الحساب عملیات اجرایی از بانک توسعه صادرات توسط شرکت های هایون و صانیر در تدوین و نهایی سازی پیش نویس توافقنامه های قراردادی تاکید شد.
#hpr #sunirgroup #صانیر #صادرات #ارمنستان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.