امضای قرارداد فاینانس شرکت صانیر بین الملل و شرکت هایون ارمنستان

امضای قرارداد فاینانس شرکت صانیر بین الملل و شرکت هایون ارمنستان

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، موضوع فاینانس شرکت صانیر بین الملل با حضور مدیران عامل شرکت های صانیر بین الملل ، صانیر و هایون، قرارداد مربوطه امضاء و مبادله گردید. قرارداد مذکور پس از تایید و امضای بانک توسعه صادرات قابلیت اجرائی خواهد داشت. همچنین در ادامه مذاکرات سازنده و موثری جهت همکاری های مشترک آتی انجام پذیرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.