امضای یادداشت تفاهم بین شرکت صانیر و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

امضای یادداشت تفاهم بین شرکت صانیر و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

به نقل از روابط عمومی شرکت صانیر، روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 یادداشت تفاهمی بین شرکت صانیر و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به امضاء رسید. این یادداشت تفاهم پیرو مذاکرات قبلی و با هدف همکاری و مشارکت درزمینه تامین مالی و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در داخل و خارج از کشور بصورت سرمایه گذاری و در قالب مدلهای BOO و BOT تهیه و طی مراسمی توسط منصور سعیدی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت صانیر و محمد جعفری اناری مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر امضاء و مبادله گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.