انتصاب مدیر حقوقی و قرارداهای شرکت صانیر

انتصاب مدیر حقوقی و قرارداهای شرکت صانیر

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، در جلسه شورای معاونین مورخ 30 مردادماه طی حکمی از سوی دکتر منصور سعیدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت صانیر، دکتر عیسی محمدیان به سمت مدیر حقوقی و قراردادهای این شرکت منصوب شدند و از زحمات دکتر سیدمهدی مجدالاشرافی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.