برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت هایون ارمنستان و امضای الحاقیه

برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت هایون ارمنستان و امضای الحاقیه

 

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، جلسات متعددی در خصوص مسائل مالی و فنی پروژه ارمنستان با حضور مدیران عامل شرکت های هایون، صانیر و هیئت همراه تشکیل که در این راستا، مباحث مطروحه منجر به امضای چندین الحاقیه گردید. طرفین، ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای اتمام پروژه، انتظار می رود دولت ها، با توجه به اهمیت مقوله امنیت پروژه، در مذاکرات فی مابین این موضوع را با اولویت بالا مد نظر قرار دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.