تبریک شرکت صانیر به اعضای محترم هیات مدیره جدید سندیکای صنعت برق ایران

تبریک شرکت صانیر به اعضای محترم هیات مدیره جدید سندیکای صنعت برق ایران

 

شرکت صانیر انتخاب اعضای محترم هیات مدیره جدید سندیکای صنعت برق ایران را تبریک گفت.

 

امید است سندیکای صنعت برق به عنوان یکی از ارکان کلیدی در توسعه صنعت برق کشور به پشتوانه اعضای هیات مدیره آگاه، متعهد و متخصص بتواند نقش خود را بیش از پیش در توسعه و رشد تولید تجهیزات و خدمات صنایع زیرساختی برق کشور ایفاء نماید.

 

شرکت صانیر ضمن آرزوی موفیقت ، از درگاه ایزد منان برای این بزرگواران توفیقات روز افزون جهت این جایگاه رفیع در صنعت برق کشور مسئلت می نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.