رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صانیر منصوب شدند

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صانیر منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، مجید شایسته به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و منصور سعیدی برای دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صانیر ابقاء گردید.

در جلسه هیات مدیره که روز شنبه مورخ 30 مهرماه برگزار شد باتفاق آراء، مجید شایسته به سمت رئیس هیئت مدیره، فضل الله امیر لیراوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منصور سعیدی به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

هم چنین در این جلسه عفت ایزدخواه، علی بخشی، بهزاد نادعلیان و اسدالله اصغری کیا به مدت ۲ سال به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.