شرکت صانیر موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های استاندارد ایزو شد

شرکت صانیر موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های استاندارد ایزو شد

شرکت صانیر در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان نسبت به  برگزاری ممیزی مراقبتی نوبت دوم الزامات سیستم مدیریت یکپارچه خود بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشتن مراحل ممیزی مربوطه، موفق به اخذ رضایت ممیزان در دستیابی به اهداف تعیین شده و در نتیجه تمدید اعتبار گواهینامه استانداردهای ISO 9001:2015   در مدیریت کیفیت، ISO 14001:2015   در مدیریت محیط زیست و ISO 45001:2018  درمدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،  برای یکسال آینده گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.