موفقیت شرکت صانیر در اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

موفقیت شرکت صانیر در اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

در راستای تحقق اهداف تعیین شده در اساسنامه و تلاش همکاران مجموعه، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته های ذیل گردید:

1- پایه 1           رشته آب

2- پایه 1            رشته ساختمان و ابنیه

3-پایه 1             رشته نفت و گاز

4- پایه 1            رشته نیرو

امید است با تثبیت این گام مهم، نیل به اهداف تعیین شده در چشم ­انداز افق 1404 برای ورود به بازارهای جدید و متنوع داخلی و خارجی تسهیل گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.