گزارش بازدید از پروژه خط و پست ارمنستان

گزارش بازدید از پروژه خط و پست ارمنستان

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت صانیر،پیرو جلسات سازنده با کارفرمای پروژه خط و پست ارمنستان (شرکت هایون) در خرداد ماه1402 و تعهد شرکت صانیر جهت تکمیل قطعات 5 و 6 خط انتقال و پست نوراوان، با برنامه ریزی فشرده تیم پروژه ، فعالیتهای اجرایی و تامین تجهیزات بخصوص در بخش پست آغاز گردید. در این مدت پیشرفت بسیار خوبی در این بخش انجام شده است از جمله:

 • انجام بخشی از عملیات ساختمانی CCR از جمله تکمیل دیوارچینی ، سیمانکاری و گچ کاری
 • عملیات بتن ریزی فونداسیون های مارشال در بخش 220 کیلوولت
 • شروع عملیات فونداسیون دیوار ضلع شرقی پست
 • ادامه نصب باسبارها در بخش های 400 و 220 کیلوولت
 • ادامه اجرای سیستم زمین
 • اجرای پرایمر کانالها
 • انجام بکفیل و تسطیح محوطه 220 کیلوولت
 • انجام چیدمان تابلوهای حفاظت و کنترل در ساختمان BCR
 • ادامه پی کنی و بتن مگر کانالهای زهکش
 • حمل تابلوهای 33 کیلوولت به ساختمان BCR
 • تامین و حمل 8 ست برج TD60 به محل سایت
 • تامین و ارسال کابلهای کنترل و قدرت
 • در حال نهایی کردن فرآیند خرید باتری و باتری شارژر
 • شروع عملیات فونداسیون و نصب برج های خط انتقال

در این راستا و در جهت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در پیشبرد اهداف پروژه (شرکت صانیر) مبنی بر انجام تعهدات و رضایت طرف ارمنی ، در تاریخ 27/04/1402 یک هیات از مدیران ارشد شرکت صانیر ، پارس تابلو و شرکت همراه افق ، از جمله قائم مقام شرکت صانیر ، مدیر عامل شرکت پارس تابلو ، مدیر پروژه ارمنستان از شرکت صانیر ، معاون اجرایی شرکت پارس تابلو ، قائم مقام شرکت همراه افق و همه عوامل کارشناسی و نظارتی از پست نوراوان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن بررسی کلیه مسائل و مشکلات و جوانب پروژه ، در جریان روند پیشرفت عملیات اجرایی و تامین کسری های تجهیزات قرار گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

امید است با رویکرد ایجاد شده ، ظرف چند ماه آینده و تا قبل از پایان سال میلادی جاری پست برق دار گردیده و به بهره برداری برسد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.