اخبار صنعت نیرو

فهرست مطالب

اخبار صنعت نیرو

اخبار صانیر

صانیر 29 ساله شد

به گزارش روابط عمومی، محمد بهزاد رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت صانیر با صدور پیامی 17 دی ماه سالروز تأسیس شرکت صانیر را تبریک

<<
اخبار صانیر

محمد بهزاد سرپرست شرکت صانیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر در جلسه هیئت مدیره مورخ 1402/09/21 با استعفای منصور سعیدی از سمت مدیر عاملی شرکت صانیر موافقت و هیئت

<<