اخبار صنعت نیرو

فهرست مطالب

اخبار صنعت نیرو

اخبار صانیر

صانیر 29 ساله شد

به گزارش روابط عمومی، محمد بهزاد رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت صانیر با صدور پیامی 17 دی ماه سالروز تأسیس شرکت صانیر را تبریک

<<