فهرست مطالب

اخبار

اخبار صانیر

چهل روز گذشت…

  به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس محمد پارسا بزرگ مرد صنعت برق ایران، یادنامه “چراغ راه صانیر” منتشر گردید.   این یادنامه برگ

ادامه »
اخبار صانیر

دوسال گذشت …

  به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، دکتر منصور سعیدی مدیر عامل و عضو هیات مدیره به مناسبت دو سال حضور خود در شرکت صانیر،

ادامه »