اخبار صانیر

فهرست مطالب

اخبار صانیر

اخبار صانیر

صادرات در بند تحریم‌های داخلی و خارجی

دنیای‌اقتصاد : صادرات خدمات فنی و مهندسی اگرچه پیشینه طولانی‌مدتی ندارد اما در صنایع احداث، پتانسیلی قابل‌توجه و مثال‌زدنی وجود دارد که می‌تواند به یکی

<<